Condițiile de creditare

De serviciile financiare ale companiei noastre pot beneficia orice persoana care indeplineste urmatoarele condiții:

- Orice persoana fizica care a împlinit virsta de 18 ani, detine un buletin al Republicii Moldova si are un domiciliu pe teritoriul tarii noastre,iar varsta maxima a clientilor la data stabilita prin contractul de credit pentru rambursarea integrala a creditului, sa nu fie mai mare de 75 ani;

- pentru sumele ce nu depasesc 6000 lei  este necesar doar sa prezentati o copie de buletin si sa indepliniti o cerere. Un unele situatii se pot cere careva informatii adăugatoare;

- În functie de suma ceruta, setul de documente necesar de prezentat variaza de la caz la caz.  Ca de exemplu in cazul unui credit mai mare de 6000 lei se poate cere si o persoana garant. Un rol important sa aiba o istorie creditara la institutiile de credit din tara foarte bun;

- Sa faca dovada ca pote sustine rambursarea creditului si plata dobanzilor aferente lui. Aceasta dovada poate fi certificatul de salariu, transferuri de peste hotare, donatii de la parinti si rude sau alte metode care demonstreaza încasarea unor sume banești. Se pot lua in considerare si venituri ale familiei clientului, respectiv sotul/sotia si rudele si afinii acestuia, care locuiesc împreuna cu clientul;

- Pentru fiecare zi de întârziere, debitorul va achita o penalitate în marime de 1 % zilnic din suma restanta sau minim 10 lei pentru fiecare zi de intirziere;

- Creditul poate fi achitat anticipat fara sa achitati comision pentru inchidere anticipata. Astfel se face recalcul la dobinzi, iar debitorul plateste dobânda doar pentru luna curenta, pentru restu lunilor ramasa dobânda se anuleaza;

Condițiile date pot suferi modificari, din acest motiv va rugam sa concretizati la angajatii nostri!